Terug naar overzicht

Resultaten leerlingenaantal

De eerdergenoemde prognose van het aantal leerlingen laat zien dat de komende jaren nog een lichte stijging van het leerlingenaantal wordt verwacht. Wel moet worden opgemerkt dat het in stand houden van kleine scholen onder druk komt te staan. Welke gevolgen dit voor Primenius heeft, is niet bekend aangezien niet duidelijk is hoe deze nieuwe bekostiging wordt vormgegeven.

Terug naar boven
Tabel