Terug naar overzicht

Resultaten onderwijs

Voor de scholen van Primenius is het verzorgen van kwalitatief goed en gepersonaliseerd onderwijs een groot punt van aandacht en continue ontwikkeling. Gepersonaliseerd leren betekent binnen Primenius dat leerlingen meer eigenaarschap over hun leerproces krijgen. Dit gebeurt door elk kind op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo de leerstof te laten doorlopen. De rol van de leerkracht verandert hierdoor van sturend naar coachend. We zetten in op welbevinden en betrokkenheid van iedereen in de organisatie. Ook ICT speelt als middel in de ontwikkeling van gepersonaliseerd leren een grote rol. 

In 2018 heeft het cluster zich vooral beziggehouden met verdere oriëntatie op het gepersonaliseerd onderwijs. Dat heeft onder andere geresulteerd in investeringen op het gebied van ICT, studiereizen en diverse ontwikkeltrajecten.

Terug naar boven