Terug naar overzicht

Verslag RvT

De raad van toezicht is het hoogste orgaan binnen de stichting. De raad van toezicht houdt toezicht op de kwaliteit van het bestuur, het financiële beleid, het behalen van de gestelde doelen, het werkgeverschap en de reglementering van besturing en de verantwoording.

Terug naar boven